OCMW raadsbeslissingen

27/11/2017 en 22/01/2018

OCMW-raadszitting van 27 november 2017
• Keerbergen wenst verder te participeren aan de vorming van
de eerstelijnszone ten noorden van Leuven (binnen Vlaams-
Brabant). Er dient een uitzondering te worden gevraagd voor
de huisartsen om binnen hun huidige werkpost Somedi te
Heist o/d Berg te kunnen blijven werken.
• De samenwerkingsovereenkomst met Jeugddorp vzw te Bonheiden
voor de begeleiding en opvang van jongeren tussen
18 en 25 jaar wordt verlengd vanaf 1 januari 2018 voor een
periode van 2 jaar.
• Het appartement op het Gemeenteplein 8 bus 1 te Keerbergen
wordt aangewend als doorgangswoning voor noodopvang
van cliënten met tijdelijke huisvestingsproblemen.
• De overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod te Keerbergen
wordt gewijzigd in die zin dat zij als actieve partner betrokken
wordt bij de verdere uitbouw van het patrimonium in
Keerbergen van het Sociaal Verhuurkantoor.

OCMW-raadszitting van 22 januari 2018
• Er werd een firma aangeduid voor de vervanging van de
erkers in ’t Voorbroek te Keerbergen.
• Het OCMW start een aanvraagprocedure op voor een sociale
kruidenier bij RISO Vlaams-Brabant in samenwerking met
OCMW-Haacht. De gemeente Keerbergen stelt een deel van
de woning Haachtsebaan 172 te Keerbergen ter beschikking
voor dit initiatief.
• Het aantal uren van de dienst gezinszorg en aanvullende
thuisdiensten wordt uitgebreid.

26/2/2018, 26/3/2018 en 23/04/2018

OCMW-raadszitting van 26 februari 2018
• Kennisneming en goedkeuring van de definitieve oplevering
voor 3 appartementen aan de Putsebaan 16.
• Vernieuwing daken ‘t Voorbroek
Er werd een firma aangesteld om de daken van de seniorenwoningen
‘t Voorbroek te Keerbergen te vervangen.
• Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH)
Er werd een akkoord bereikt voor de deelname van het OCMW
Keerbergen aan het psychosociaal hulpverleningsnetwerk.
Een pool van personeelsleden zal zich engageren om dit
netwerk te ondersteunen.
OCMW-raadszitting van 26 maart 2018
• Nieuwe samenwerkingsovereenkomst
Gezinszorg/CADO heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst
afgesloten met Landelijke Thuiszorg – Nachtzorg.
De samenwerkingsovereenkomst gaat in op 1 april 2018 voor de
duur van 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
OCMW-raadszitting van 23 april 2018
• Veiligheidsplan 2018
Het veiligheidsplan 2018 in het kader van de Kruispuntbank
wordt goedgekeurd.
• Plaatsing nieuwe keuken CADO
Er werd een firma aangesteld om een nieuwe keuken in het
CADO van het OCMW te plaatsen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.