BOUWGROND WERD BOS... en dan toch niet... Lokale CD&V-mandatarissen fluiten N-VA terug


vrijdag, 19 mei, 2017
De oude boskaart

 BOUWGROND WERD BOS …en dan toch niet

 Lokale CD&V – mandatarissen fluiten N-VA terug

Onder druk van N-VA in het Vlaamse parlement werd een “boskaart” opgesteld ter bescherming van meer dan 12.000 hectare bos. Het Agentschap Natuur en Bos startte vervolgens het openbaar onderzoek omtrent deze Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB).

Een misnoegde schepen van ruimtelijke ordening Marc Vangrunderbeeck (CD&V) was niet te spreken over deze draconische regelgeving en trok in de aanval. Alleen al in Keerbergen vielen 982 kadastrale percelen waarvan 765 voornamelijk in de woonparkzone onder de nieuwe regeling van het verbod tot ontbossen. Evenveel eigenaars werden getroffen en riskeerden hun bouwgrond te verliezen wanneer de speciale afwijkingsprocedure een negatief antwoord op zou leveren.

De ruimtelijke en burgerrechtelijke gevolgen van dit systeem waren dan ook desastreus. Vele jonge gezinnen verloren in één klap hun bouwrecht en hun spaarcenten. In alle Vlaamse gemeenten kwamen de lokale CD&V-mandatarissen in het verzet samen met de talrijke grondeigenaars. Onder deze massale druk capituleerde Geert Bourgeois.

Marc Vangrunderbeeck : “In Keerbergen blijven we zorgen voor een groene gemeente. Zo kocht de gemeente in het verleden al gronden die intussen natuurgebied of bosgebied werden. Met het laatste GRUP werd het enige woonuitbreidingsgebied ook omgezet in natuur. Het gemeentelijk Piervensbos, de terreinen van de scouts of een reeds bebost perceel landbouwgrond zijn perfect om omgezet te worden in een MKWB. Vlaanderen zou beter de gemeenten zelf hiervoor bevoegd maken.”