GROOT ONDERHOUD MECHELSEBAAN MET NIEUWE FIETSPADEN OP KOMST


vrijdag, 19 december, 2014

Reeds jaren klagen omwonenden van de Mechelsebaan over de geluidshinder en de trillingen van hun betonbaan. Schepen van Openbare Werken Marc Vangrunderbeeck erkent het probleem van deze verouderde invalsbaan maar beseft dat een volledige herinrichting niet voor morgen zal zijn. Hij wil wel een aantal duurzame maatregelen treffen. 

Schepen van openbare werken Marc Vangrunderbeeck (CD&V) legt uit : “Om de geluidshinder en de trillingen te verhelpen wordt geld vrijgemaakt in 2015 voor een buitengewoon onderhoud van de Mechelsebaan. Allereerst zal er een camera-onderzoek plaatsvinden om de situatie van de riolering na te kijken. Indien deze in orde wordt bevonden zullen de betonplaten opnieuw worden verankerd om trillingen te vermijden. Vervolgens zal een asfaltlaag worden aangebracht om de geluidshinder te beperken. De totale investering wordt geraamd op 500.000 euro.

Daarbovenop wordt 120.000 euro extra uitgetrokken voor het aanstellen van een ontwerper met het oog op de aanleg van vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de Mechelesebaan. Net zoals bij het nieuwe ontwerp voor de Putsebaan wordt gekozen voor meer verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker.