KEERBERGSE “DORPSSTRAAT” KRIJGT DEFINITIEF VORM.


zondag, 20 maart, 2016

CD&V wil de centrale “Dorpsstraat” vernieuwen.

Met schepen van openbare werken Marc Vangrunderbeeck (CD&V) op kop wordt de centrale as van onze groene gemeente gevormd door een deel van de Mechelsebaan (van de Oudstrijderslaan tot de Putsebaan), de Haachtsebaan (vanaf de Putsebaan tot de Oudstrijderslaan) en de Tremelobaan (vanaf de Stationsstraat tot de Kempenlaan) vernieuwd. Via diverse hoorzittingen wordt een zo groot mogelijk draagvlak gezocht. 

De heraanleg voorziet in een volledig nieuwe wegenis en riolering, en zal uiteraard een impact hebben op het uitzicht en de beleving van ons centrum. Onze dorpskern moet een attractiepool worden voor de handel maar tegelijkertijd zorgen voor een aangename leefomgeving met voldoende woonkwaliteit voor de bewoners.

Nooit eerder werd trouwens zo transparant gecommuniceerd over een openbaar werk. Naar aanleiding van eerdere inspraakmomenten met drie mogelijke keuze-ontwerpen werden verschillende adviezen van handelsverenigingen, raden, verenigingen en inwoners ontvangen.  Op 16 maart werd de derde hoorzitting gehouden waar een ontwerp werd voorgesteld dat zo veel mogelijk rekening hield met de adviezen. Dit overlegmoment vond plaats In een positieve en constructieve sfeer.

De belangrijkste uitgangspunten blijven overeind. Eerst en vooral een duidelijke voetgangerszone van minimaal 1,5 meter aan weerszijden. De voetganger, die tegelijkertijd de potentiële klant is van de handelaar zijn, krijgt een duidelijke en veilige plaats in het straatbeeld. Ook de fietser als zachte weggebruiker wordt niet vergeten.

Vervolgens zijn er voldoende parkeerplaatsen. Het ontwerp voorziet in 90 parkeerplaatsen met bijkomend 16 parkeerplaatsen op het pleintje van de Putsebaan ter hoogte van de frituur. Vandaag zijn het er 72. Er wordt tevens voorzien in voldoende parkeerplaatsen voor andersvaliden, ook ter hoogte van “Den Bussel”.

Om de leefbaarheid van het centrum te verhogen wordt de bushalte verplaatst naar de SMIKS. Ter hoogte van de huidige bushalte komt een groene verpozingsplaats met zitbanken en een waterpartij. Daarnaast wordt er voldoende structureel groen voorzien in het straatbeeld. Om een echte gemoedelijke dorpssfeer te creëren wordt een deel aangelegd in gebakken kleiklinkers.

De kruispunten Haachtsebaan/Oudstrijderslaan, Tremelobaan/Oudstrijderslaan en Tremelobaan/Palmstraat/Kempenlaan worden volledig heraangelegd.

Het ontwerp voorziet een gewijzigde verkeerssituatie waarbij éénrichting ingevoerd wordt doorheen de dorpskern vanaf de Tremelobaan richting Mechelsebaan. De Stationsstraat wordt éénrichting vanaf de Kempenlaan naar de Tremelobaan toe. Deze éénrichting loopt dan verder voor het gemeenschapscentrum “Den Bussel” naar de Oudstrijderslaan toe. Op het gemeenteplein blijft de in- en uitrit aan de kerk, terwijl aan de andere zijde de in- en uitrit verlegd wordt naar de kerktoren. Op die manier wordt het autoverkeer duidelijker en eenvoudiger.