MECHELSEBAAN OPNIEUW OPEN


zondag, 30 oktober, 2016

 

Schepen van openbare werken Marc Vangrunderbeeck (CD&V) kon na amper 17 dagen de Mechelsebaan opnieuw openen. Een “groot onderhoud” van één van onze oudste invalsbanen was immers noodzakelijk geworden. De trillingen, het gedaver en de geluidsoverlast zouden voor de bewoners achter de rug moeten zijn.

 

De eerste fase was een rioolrenovatie. De bestaande riolering werd gerenoveerd door middel van de “kousmethode”. Vervolgens kwam het wegdek aan de beurt. Deze werken omvatten het affrezen van de bestaande betonverharding, het breken van de resterende betonplaten en tot slot het plaatsen van een slemlaag en toplaag in asfalt.

 

De totale kostprijs van deze werken bedroeg 540.000 euro inclusief BTW.

 

Tegelijkertijd met de werken in Keerbergen werd in Bonheiden de afwikkeling van het kruispunt Rijmenamseweg/Weynesbaan verbeterd. De afslagstrook richting Rijmenam werd verlengd met ruim 100 meter. Hierdoor zou de capaciteit van het kruispunt  met 30% verhogen. Als dit klopt betekent dit goed nieuws voor onze woonstraten waar het sluipverkeer zal verminderen, hopelijk zelfs verdwijnen.

Tot slot wil CD&V in de Mechelsebaan eveneens vrijliggende fietspaden realiseren. Daartoe werd reeds de firma INFRABO aangesteld om het ontwerp op te maken. Dit ontwerp zal  vervolgens ingediend worden om gesubsidieerd te worden door het Fietsfonds.